Close

Raport bieżący 3/2019 – Powołanie członka zarządu

Wróć do listy
22.01.2019

Raport 3/2019 z dnia 22.01.2019 r. – Powołanie członka zarządu

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść Raportu:
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 21.01.2019 r. podjęła uchwałę o powołaniu pana Kamila Drewieckiego do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.

Życiorys Członka Zarządu zostanie niezwłocznie podany do publicznej wiadomości po otrzymaniu go przez Spółkę.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Sławomir Połetek Członek Zarządu