Close

Raport bieżący 4/2010 – Zmiana struktury zadłużenia Emitenta

Wróć do listy
21.06.2010

Raport bieżący 4/2010 z dnia 21 czerwca 2010r.

Temat: Zmiana struktury zadłużenia Emitenta

Podstawa prawna:
§ 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść Raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. (Emitent) informuje, iż w wyniku następujących zdarzeń doszło do zmiany struktury zadłużenia Emitenta:
a) Emitent dokonał wykupu obligacji korporacyjnych serii G o wartości nominalnej 1,7 mln zł;
b) przeprowadzona została emisja obligacji korporacyjnych serii I o łącznej wartości nominalnej 1,3 mln zł. Obligacje zostały objęte przez spółkę Soverign Capital S.A., a ich termin wykupu przypada na dzień 30 czerwca 2011 roku;
c) posiadacze obligacji korporacyjnych serii G o wartości nominalnej 2,3 mln zł oraz obligacji korporacyjnych serii H o wartości nominalnej 0,3 mln zł wyrazili zgodę na przedłużenie terminu wykupu obligacji do dnia 21 grudnia 2010 roku;
d) na mocy aneksu do umowy kredytu obrotowego z Kredyt Bank S.A. termin spłaty kredytu o wartości 2mln zł przypadający na dzień 17 czerwca 2010 roku został przedłużony do dnia 31 lipca 2010 roku.

W wyniku powyższych zdarzeń zadłużenie Emitenta zostało zmniejszone z kwoty 6,3 mln zł do kwoty 5,9 mln zł. Równocześnie informujemy, iż Werth-Holz S.A. znajduje się w końcowej fazie rozmów dotyczących zmiany obecnego kredytu obrotowego na kredyt długoterminowy. Jednocześnie rozważana jest zamiana kredytu obrotowego (2mln zł) na obligacje korporacyjne w zależności od tego który ze sposobów finansowania będzie atrakcyjniejszy dla Emitenta.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
21.06.2010 Jarosław Gniadek Członek Zarządu
21.06.2010 Andreas Madej Członek Zarządu