Close

Raport bieżący 4/2013 – Aneks do umowy kredytowej z BRE Bank S.A.

Wróć do listy
27.05.2013

Raport bieżący 4/2013 z dnia 27 maja 2013 r.

Temat: Aneks do umowy kredytowej z BRE Bank S.A.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Treść Raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. informuje, iż otrzymał podpisany przez BRE Bank S.A. aneks do umowy kredytu, o której spółka informowała raportem bieżącym nr 6/2012. Na mocy aneksu:
a)    wydłużono obowiązywanie umowy linii wieloproduktowej (wielowalutowy kredyty w rachunku bieżącym oraz wielowalutowy kredyt obrotowy) do dnia 31 października 2013 roku
b)    ustalono zwiększenie limitu kredytu obrotowego do kwoty 3.700.000 zł z 1.700.000 zł począwszy od 19 kwietnia 2013r. Jednocześnie ustalono zmniejszenie limitu w ramach kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 3.000.000 zł z 5.000.000 zł począwszy od 19 kwietnia 2013r.
c)    ustanowiono zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych surowca i wyrobów gotowych oraz zastaw rejestrowy na środkach trwałych stanowiących zorganizowaną część zlokalizowanych w miejscowości Pszczew oraz Świdwowiec.
d)    ustalono limit zaangażowania w ramach kredytu obrotowego w równowartości złotych do 2.850.000 zł począwszy od dnia 30 września 2013r.

Kredyt oprocentowany jest na warunkach rynkowych opartych o stawkę WIBOR O/N w odniesieniu do zadłużenia w PLN oraz LIBOR O/N w odniesieniu do zadłużenia EUR.

Pozostałe warunki umowy kredytowej pozostają bez zmian i nie odbiegają od standardowych warunków zawieranych w tego typu umowach.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
27.05.2013 Jarosław Gniadek Członek Zarządu
27.05.2013 Andreas Madej Członek Zarządu