Close

Raport bieżący 4/2014 z dnia 14 lutego 2014r. – Raport okresowy za I kwartał roku obrotowego 2013/2014

Wróć do listy
14.02.2014

Raport bieżący 4/2014 z dnia 14 lutego 2014r.

Temat: Raport okresowy za I kwartał roku obrotowego 2013/2014

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Treść Raportu:

Zarząd Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał roku obrotowego 2013/2014 za okres od dnia 01.10.2013 do 30.09.2014 roku.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
14.02.2014 Jarosław Gniadek Członek Zarządu
14.02.2014 Andreas Madej Członek Zarządu