Close

Raport bieżący 4/2016 z dnia 19 lutego 2016 r. – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Wróć do listy
19.02.2016

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

Treść Raportu:
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy obejmujący okres 01.10.2014 r. – 30.09.2015 r. z terminu wskazanego w raporcie bieżącym 14/2015 z dnia 02.11.2015 r. tj. dnia 31.03.2016 r. na dzień 22.02.2016 r.