Close

Raport bieżący 4/2019 – Życiorys zawodowy członka zarządu

Wróć do listy
25.01.2019

Raport bieżący 4/2019 – Życiorys zawodowy członka zarządu

Podstawa prawna:
§3 ust.1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:
W nawiązaniu do komunikatu 3/2019 z dnia 22.01.2019 r. Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości życiorys zawodowy Pana Kamila Drewieckiego powołanego przez radę nadzorczą w dniu 21.01.2019 r. do zarządu Spółki.

 

życiorys Kamil Drewiecki

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Sławomir Połetek Członek Zarządu