Close

Raport bieżący 5/2010 – Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji serii A, B i C

Wróć do listy
30.06.2010

Raport bieżący 5/2010 z dnia 30 czerwca 2010r.

Temat: Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji serii A, B i C

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść Raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 28 czerwca 2010 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 604/2010 o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki Werth-Holz S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:
1) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A,
2) 43.500.000 (czterdzieści trzy miliony pięćset tysięcy) akcji serii B,
3) 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji serii C.

Spółka Werth-Holz S.A. została zawiązana aktem notarialnym z dnia 29 października 2007 roku. W listopadzie 2007 roku Emitent nabył zorganizowaną część przedsiębiorstwa upadłej spółki Werth Holz Polska sp. z o.o. będącej wcześniej częścią niemieckiego koncernu Werth-Holz GmbH, którego najwieksza fabryka znajdowała się od 1995 roku w Polsce. Jeszcze w 2005 roku był on największym producentem i dostawcą drewnianej architektury ogrodowej w Europie. Na początku 2008 roku Emitent uruchomił przejęte przedsiębiorstwo i rozpoczął odbudowywanie dawnej pozycji przedsiębiorstwa.

Główny zakład produkcyjny Emitenta jest zlokalizowany w Pszczewie (ok. 80 km od granicy z RFN) na powierzchni 10,6 ha. Na terenie wyasfaltowanego, w pełni ogrodzonego zakładu znajdują się hale przetwórcze oraz wiaty magazynowe wysokiego składowania w bardzo dobrym stanie technicznym. W posiadaniu Emitenta znajduje się również tartak znajdujący się w miejscowości Świdwowiec (ok. 20 km od w/w zakładu), posadowiony na powierzchni 4,5 ha.
Do podstawowych produktów wytwarzanych i sprzedawanych przez Emitenta należą takie elementy drewnianej architektury ogrodowej jak płoty, domki ogrodowe i narzędziowe, zestawy zabawowe dla dzieci, altanki, pergole, huśtawki czy elementy ogrodzeń. Równocześnie starając się sprostać oczekiwaniom klientów, Emitent wychodzi poza tradycyjny asortyment, realizując produkty na konkretne zamówienie i produkty niszowe.

Szczegółowe informacje o Spółce dostępne są na jej stronie internetowej pod adresem www.werth-holz.eu

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
30.06.2010 Jarosław Gniadek Członek Zarządu
30.06.2010 Andreas Madej Członek Zarządu