Close

Raport bieżący 5/2011 – Zawarcie listu intencyjnego

Wróć do listy
19.04.2011

Raport bieżący 5/2011 z dnia 19 kwietnia 2011r.

Temat: Zawarcie listu intencyjnego

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść Raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. podaje do wiadomości, iż w dniu wczorajszym otrzymał od swojego większościowego akcjonariusza, spółki Sovereign Capital S.A., informację o podpisaniu przez Sovereign Capital listu intencyjnego z jednym z wiodących polskich producentów drewnianej galanterii ogrodowej o rocznych przychodach na poziomie ok. 40 mln zł. Zawarcie listu intencyjnego potwierdza zainteresowanie stron potencjalną transakcją nabycia przez Sovereign Capital w/w przedsiębiorstwa w celu konsolidacji branży architektury ogrodowej, w której działa Werth-Holz. Równocześnie, zgodnie z otrzymanymi informacjami, po udanej akwizycji Sovereign Capital nie wyklucza podjęcia działań zmierzających do połączenia nabytego przedsiębiorstwa ze spółką Werth-Holz.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
19.04.2011 Jarosław Gniadek Członek Zarządu
19.04.2011 Andreas Madej Członek Zarządu