Close

Raport bieżący 5/2012 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii J

Wróć do listy
20.04.2012

Raport bieżący 5/2012 z dnia 20 kwietnia 2012r.

Temat: Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii J

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść Raportu:
Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2012 roku zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę o wyznaczeniu pierwszego dnia notowań na rynku Catalyst obligacji korporacyjnych serii J spółki Werth-Holz. Pierwszym dniem notowań obligacji będzie 24 kwiecień 2012 roku. Obligacje będą notowane na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą WHH1214.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
20.04.2012 Jarosław Gniadek Członek Zarządu
20.04.2012 Andreas Madej Członek Zarządu