Close

Raport bieżący 5/2013 – Zawarcie umowy o strategicznej współpracy z Forest Style Services SAS oraz Madeira SAS

Wróć do listy
30.07.2013

Raport bieżący 5/2013 z dnia 30 lipca 2013 r.

Temat: Zawarcie umowy o strategicznej współpracy z Forest Style Services SAS oraz Madeira SAS

Treść Raportu:

Zarząd Werth-Holz S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym zawarł umowę o długotrwałym zaopatrzeniu z firmami Forest Style SAS oraz Madeira SAS należącymi do francuskiej grupy FOREST STYLE będącej jednym z czołowych dystrybutorów drewnianej architektury ogrodowej w Europie (dalej zwane łącznie Forest Style).

Na mocy umowy zawiązano strategiczną współpracę handlową w zakresie sprzedaży przez Werth-Holz produktów drewnianej architektury ogrodowej na rzecz Forest Style. Łączny poziom obrotów, który strony planują osiągnąć w sezonach 2014-2018 to 29 mln Euro. Ponadto strony będą współpracować w zakresie organizacji produkcji oraz organizacji zbytu i marketingu w celu zoptymalizowania kosztów i standaryzacji produktów Werh-Holz. Dostawy będą dokonywane przez Werth-Holz na podstawie składanych zamówień, a harmonogram dostaw będzie przez strony ustalany w okresach kwartalnych. Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
30.07.2013 Jarosław Gniadek Członek Zarządu  
30.07.2013 Andreas Madej Członek Zarządu