Close

Raport bieżący 5/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. – Powołanie osoby zarządzającej

Wróć do listy
26.02.2015

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść Raportu:
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki podczas posiedzenia zwołanego na dzień 25 lutego 2015 roku podjęła uchwałę o powołaniu pana Andreasa Madej do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki na okres do końca trwania obecnej kadencji upływającej dnia 31 marca 2017 r. Jednocześnie Rada Nadzorcza potwierdziła powołanie pana Jarosława Gniadek i pani Renaty Białek do pełnienie funkcji Członków Zarządu Spółki na okres do końca trwania obecnej kadencji upływającej dnia 31 marca 2017 r.