Close

Raport bieżący 5/2016 z dnia 22 lutego 2016 r. – Raport roczny za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.10.2014 r. do dnia 30.09.2015 r.

Wróć do listy
22.02.2016

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść Raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości:

– Raport roczny za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.10.2014 do dnia 30.09.2015 r., obejmujący w szczególności sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności zarządu Werth-Holz SA za ten okres;
– Opinię niezależnego biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.10.2014 do dnia 30.09.2015 r.