Close

Raport bieżący 5/2017 – Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 31 marca 2017 r.

Wróć do listy
03.04.2017

Raport bieżący 5/2017 – Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31 marca 2017 r.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Treść raportu:
Zarząd Spółki Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 31 marca 2017 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

treść uchwał

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Renata Białek Członek Zarządu