Close

Raport bieżący 5/2018 – Życiorys zawodowy członka zarządu

Wróć do listy
19.03.2018

Raport bieżący 5/2018 – Życiorys zawodowy członka zarządu

Podstawa prawna:
§3 ust.1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:
W nawiązaniu do komunikatu 4/2018 z dnia 13.03.2018 r. Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości życiorys zawodowy Pana Sławomira Połetka powołanego przez radę nadzorczą w dniu 13.03.2018 r. do zarządu Spółki.

życiorys Sławomir Połetek

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Renata Białek Członek Zarządu