Close

Raport bieżący 5/2019 – Raport okresowy za I kwartał 2018/2019

Wróć do listy
14.02.2019

Raport bieżący 5/2019 – Raport okresowy za I kwartał 2018/2019

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał roku obrotowego 2018/2019 obejmujący okres od dnia 01.10.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

raport Q1 2018/2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Sławomir Połetek Członek Zarządu