Close

Raport bieżący 6/2010 – Rejestracji akcji spółki Werth-Holz S.A. w KDPW

Wróć do listy
01.07.2010

Raport bieżący 6/2010 z dnia 1 lipca 2010r.

Temat: Rejestracji akcji spółki Werth-Holz S.A. w KDPW

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Treść Raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. (Emitent) niniejszym informuje, że w dniu 1 lipca 2010 roku na podstawie Uchwały Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) Nr 288/10 zarejestrowano w KDPW 45.800.000 (czterdzieści pięć milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, które oznaczone zostały kodem ISIN: PLWRTHL00016.

Pełna treść uchwały jest dostępna na stronie KDPW pod adresem:
http://www.kdpw.pl/pl/regulacje/Uchwaly/Uchwaly/2010/288.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
1.07.2010 Jarosław Gniadek Członek Zarządu
1.07.2010 Andreas Madej Członek Zarządu