Close

Raport bieżący 6/2012 – Zawarcie umowy kredytowej z BRE Bank S.A.

Wróć do listy
23.04.2012

Raport bieżący 6/2012 z dnia 19 kwietnia 2012r.

Temat: Zawarcie umowy kredytowej z BRE Bank S.A.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść Raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. informuje, iż otrzymał podpisaną przez BRE Bank S.A. dokumentację kredytową dotyczącą udzielenia spółce Werth-Holz kredytu finansującego bieżącą działalność gospodarczą spółki. Na mocy umowy o linię wieloproduktową BRE BANK S.A. udzielił spółce Werth-Holz kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 5.000.000 zł (z możliwością wykorzystania w walucie EUR) oraz kredytu obrotowego do kwoty 1.700.000 zł. Zabezpieczeniem linii kredytowej jest hipoteka łączna na nieruchomościach spółki do kwoty 2.096.953,25 Euro, cesja należności, cesja praw z polis ubezpieczeniowych, weksel in blanco. Kredyt oprocentowany jest na warunkach rynkowych opartych o stawkę WIBOR O/N w odniesieniu do zadłużenia w PLN oraz LIBOR O/N w odniesieniu do zadłużenia w EUR. Termin ważności linii wieloproduktowej upływa w dniu 29 marca 2013 roku. Pierwsze wykorzystanie linii przeznaczone zostanie na spłatę obecnego zadłużenia spółki w banku BNP Paribas Polska S.A.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
23.04.2012 Jarosław Gniadek Członek Zarządu
23.04.2012 Andreas Madej Członek Zarządu