Close

Raport bieżący 6/2015 z dnia 26.02.2015 r. – Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Werth-Holz S.A. w dniu 26.02.2015 roku

Wróć do listy
26.02.2015

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect””

Treść Raportu:
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 26.02.2015 roku.

Uchwały podjęte dnia 26.02.2015 r.