Close

Raport bieżący 6/2016 z dnia 03 marca 2016 r. – Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Werth-Holz S.A. w dniu 3 marca 2016 roku

Wróć do listy
04.03.2016

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść Raportu:
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 3 marca 2016 roku.  
– załącznik