Close

Raport bieżący 6/2019 – Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Werth-Holz S.A. za rok 2017/2018

Wróć do listy
25.02.2019

Raport bieżący 6/2019 – Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Werth-Holz S.A. za rok 2017/2018

Podstawa prawna:
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, że raport roczny Spółki za rok 2017/2018 (tj. za okres od 1.10.2017 r. do 30.09.2018 r.) zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 28 lutego br. Termin publikacji ww. raportu był w raporcie bieżącym 10/2018 określony na 27 lutego br.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Kamil Drewiecki Członek Zarządu