Close

Raport bieżący 7/2010 – Powołanie prokurenta

Wróć do listy
05.07.2010

Raport bieżący 7/2010 z dnia 5 lipca 2010r.

Temat: Powołanie prokurenta

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Treść Raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. (Emitent) niniejszym informuje, że w dniu 5 lipca 2010 roku powołany został w Werth-Holz S.A. prokurent w osobie Pana Radosława Fabiana. Pan Fabian ukończył Akademię Rolniczą w Poznaniu na kierunku technologia drewna. Od sierpnia 2005 roku do lutego 2006 roku Pan Fabian zajmował stanowisko technologa drewna w spółce Acord sp. z o.o. w Poznaniu. Od marca 2006 roku do kwietnia 2007 roku w tej samej spółce Pan Fabian zajmował stanowisko kierownika. Od maja 2009 roku Pan Fabian rozpoczął pracę w spółce Poliflor sp. z o.o. w Skwierzynie początkowo zajmując stanowisko asystenta prezesa a od sierpnia 2009 roku – dyrektora ds. produkcji. Z początkiem roku 2010 Pan Fabian rozpoczął pracę na rzecz Emitenta obejmując stanowisko dyrektora ds. produkcji i technologii.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
5.07.2010 Jarosław Gniadek Członek Zarządu
5.07.2010 Andreas Madej Członek Zarządu