Close

Raport bieżący 7/2012 – Raport roczny za rok 2011

Wróć do listy
23.04.2012

Raport bieżący 7/2012 z dnia 23 kwietnia 2012r.

Temat: Raport roczny za rok 2011

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść Raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za rok 2011.

– Raport roczny za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011
– Sprawozdanie finansowe Werth-Holz SA za 2011 rok
– Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
23.04.2012 Jarosław Gniadek Członek Zarządu
23.04.2012 Andreas Madej Członek Zarządu