Close

Raport bieżący 7/2015 z dnia 3 marca 2015 r. – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Wróć do listy
03.03.2015

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

Treść Raportu:
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy obejmujący okres 01.10.2014 r. – 30.09.2015 r. z terminu wskazanego w raporcie bieżącym 19/2014 z dnia 7 listopada 2014 r. tj. dnia 31.03.2015 r. na dzień 05.03.2015 r.