Close

Raport bieżący 7/2016 z dniu 30 marca 2016 r. – Rezygnacja osoby nadzorującej

Wróć do listy
30.03.2016

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść Raportu:

Zarząd spółki Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał rezygnację pana Krzysztofa Pełka z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Spółki z powodu przyczyn osobistych.