Close

Raport bieżący 7/2019 – Raport roczny jednostkowy za rok obrotowy 2017/2018 obejmujący okres od dnia 01.10.2017 r. do dnia 30.09.2018 r.

Wróć do listy
28.02.2019

Raport bieżący 7/2019 – Raport roczny jednostkowy za rok obrotowy 2017/2018 obejmujący okres od dnia 01.10.2017 r. do dnia 30.09.2018 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść Raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny jednostkowy za rok obrotowy obejmujący okres od 1.10.2017 r do dnia 30.09.2018 r.:

 Raport roczny jednostkowy za rok 2017/2018 ;

– Opinię niezależnego biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego jednostkowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Sławomir Połetek Członek Zarządu
Kamil Drewiecki Członek Zarządu