Close

Raport bieżący 8/2010 – Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań dla akcji Emitenta dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect

Wróć do listy
06.07.2010

Raport bieżący 8/2010 z dnia 6 lipca 2010r.

Temat: Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań dla akcji Emitenta dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Treść Raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. (Emitent) niniejszym informuje, iż w dniu 6 lipca 2010 roku Emitent złożył do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji Emitenta dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect. Wniosek został złożony przez Emitenta w następstwie podjętej przez Zarząd GPW Uchwały nr 604/2010 z dnia 28 czerwca 2010 roku o wprowadzeniu do obrotu na rynku NewConnect 45.800.000 akcji Emitenta.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
06.07.2010 Jarosław Gniadek Członek Zarządu
06.07.2010 Andreas Madej Członek Zarządu