Close

Raport bieżący 8/2011 – Raport okresowy za I kwartał 2011 roku

Wróć do listy
16.05.2011

Raport bieżący 8/2011 z dnia 16 maja 2011r.

Temat: Raport okresowy za I kwartał 2011 roku

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść Raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2011 roku.

Raport za I kwartał 2011 r.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
16.05.2011 Jarosław Gniadek Członek Zarządu
16.05.2011 Andreas Madej Członek Zarządu