Close

Raport bieżący 8/2015 z dnia 5 marca 2015 r. – Raport roczny za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2013 do 30.09.2014

Wróć do listy
05.03.2015

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść Raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości:

– Raport roczny za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2013 do 30.09.2014 r.  
– Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności zarządu Werth-Holz SA za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2013 do 30.09.2014 r.
– Opinia niezależnego biegłego rewidenta