Close

Raport bieżący 8/2016 z dnia 13 maja 2016 r. – Raport okresowy za II kwartał roku obrotowego 2015/2016

Wróć do listy
13.05.2016

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał roku obrotowego 2015/2016 obejmujący okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.03.2016 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Członek Zarządu
Renata Białek Członek Zarządu

 

załącznik