Close

Raport bieżący 9/2012 – Raport okresowy za I kwartał 2012 roku

Wróć do listy
15.05.2012

Raport bieżący 9/2012 z dnia 15 maja 2012r.

Temat: Raport okresowy za I kwartał 2012 roku

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść Raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2012 roku.

– Raport za I kwartał 2012

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
15.05.2012 Jarosław Gniadek Członek Zarządu
15.05.2012 Andreas Madej Członek Zarządu