Close

Raport bieżący 9/2015 z dnia 15 maja 2015 r. – Raport okresowy za II kwartał roku obrotowego 2014/2015

Wróć do listy
15.05.2015

Podstawa prawna:

  • 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Treść Raportu:

Zarząd Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał roku obrotowego 2014/2015.

Raport okresowy za II kwartał roku obrotowego 2014/2015

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
15.05.2015 Jarosław Gniadek Członek Zarządu  
15.05.2015 Renata Białek Członek Zarządu