Close

Raport bieżący 9/2017 z dnia 19 maja 2017 r. – Rezygnacja osoby nadzorującej

Wróć do listy
19.05.2017

Raport bieżący 9/2017 z dnia 19 maja 2017 r. – Rezygnacja osoby nadzorującej

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść Raportu:
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał rezygnację pana Thomasa Madeja z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Spółki z dniem 30 lipca 2017 roku.

Jako powód swojej rezygnacji pan Thomas Madej podał ograniczenia czasowe związane z innymi obowiązkami zawodowymi oraz ograniczenia związane z jego miejscem zamieszkania (Niemcy), które uniemożliwiają mu czynny udział w pracach rady nadzorczej Spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Renata Białek Członek Zarządu