Close

Raport bieżący – Zmiana terminu publikacji raportu finansowego za II kwartał roku 2019/2020

Wróć do listy
12.05.2020

Raport bieżący – Zmiana terminu publikacji raportu finansowego za II kwartał roku 2019/2020

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, że podjął decyzję o zmianie daty przekazania kwartalnego raportu finansowego za II kwartał 2020 roku (okres od 1 stycznia 2020 do 31 marca 2020 roku), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 16/2019 z dnia 26 października 2019 roku.

Kwartalny raport finansowy za II kwartał 2020 roku zostanie opublikowany w dniu 9 czerwca 2020 roku. Zgodnie z raportem bieżącym nr 16/2019 z dnia 26 października 2019 roku, termin przekazania raportu okresowego za II kwartał 2020 roku został początkowo wyznaczony na dzień 15 maja 2020 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2020 roku przekazane raportem bieżącym 16/2019 z dnia 26 października 2019 roku nie uległy zmianie, a ewentualne korekty dat będą przekazywane przez Spółkę w formie raportów bieżących.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Kamil Drewiecki Członek Zarządu