Close

Raport 3/2024 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 marca 2024 r.

Wróć do listy
28.03.2024

Postawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) przekazuje poniżej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 marca 2024 r. :

  1. Cantorelle Limited – 31.382.612 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 39,64% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i 36,84% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
  2. Grassalen Investments Limited – 27.723.764 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 35,01% w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i 32,55% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
  3. Sovereign Capital S.A. w Likwidacji – 16.413.446 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 20,73% w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i 19,27% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.