Close

Raport bieżący 1/2011 – Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

Wróć do listy
25.01.2011

Raport bieżący 1/2011 z dnia 25 stycznia 2011r.

Temat: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

Podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Treść Raportu:
Emitent informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację wystosowaną w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o transakcjach dokonanych przez członka Rady Nadzorczej Emitenta w roku 2010, których łączna wartość nie przekroczyła kwoty 5.000 Euro.
Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem w roku 2010 członek Rady Nadzorczej dokonał następujących transakcji zakupu akcji Emitenta w drodze transakcji sesyjnych:

6.663 akcji w dniu 22 października 2010 roku po średniej cenie 0,77 zł
3.000 akcji w dniu 3 grudnia 2010 roku po cenie 0,67 zł
1.000 akcji w dniu 15 grudnia 2010 roku po cenie 0,67 zł

O transakcji zawartej w dniu 22 października 2010 roku Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI 2/2010 z dnia 28 października.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
25.01.2011 Jarosław Gniadek Członek Zarządu
25.01.2011 Andreas Madej Członek Zarządu