Close

Raport bieżący 1/2012 – Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

Wróć do listy
08.05.2012

Raport bieżący 1/2012 z dnia 8 maja 2012r.

Temat: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

Podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Treść Raportu:
Emitent informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację wystosowaną w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od osób zobowiązanych o których mowa w art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o dokonaniu przez podmiot w którym osoby zobowiązane są członkami organu zarządzającego (Sovereign Capital S.A.) transakcji zakupu 197.394 akcji Emitenta po cenie 0,40 zł za akcję w dniu 27 kwietnia 2012 roku w drodze transakcji sesyjnej.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
8.05.2012 Jarosław Gniadek Członek Zarządu
8.05.2012 Andreas Madej Członek Zarządu