Close

Raport bieżący 1/2016 z dnia 3 marca 2016 r. – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Werth-Holz S.A. w dniu 3 marca 2016 roku

Wróć do listy
04.03.2016

Podstawa prawna:
art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5% okresowe

Treść Raportu:
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Werth-Holz S.A. zwołanym na dzień 3 marca 2016 roku.

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent na ZWZA