Close

Raport bieżący 10/2011 – Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Werth-Holz S.A. w dniu 16 listopada 2011 roku

Wróć do listy
17.11.2011

Raport bieżący 10/2011 z dnia 16 listopada 2011r.

Temat: Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Werth-Holz S.A. w dniu 16 listopada 2011 roku

Podstawa prawna:
art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Treść Raportu:
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Werth-Holz S.A. w dniu 16 listopada 2011 roku:
Mestria Holdings Limited z siedzibą w Larnace: 39.773.722 akcji stanowiących 100% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 86,8% ogólnej liczby głosów

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
16.11.2011 Jarosław Gniadek Członek Zarządu
16.11.2011 Andreas Madej Członek Zarządu