Close

Raport bieżący 10/2016 z dnia 10 października 2016 r. – Zawiadomienie w art. 19 ust.1 MAR – Nabycie akcji Emitenta

Wróć do listy
10.10.2016

Raport bieżący 10/2016 z dnia 10 października 2016 r.

Tytuł: Zawiadomienie w art. 19 ust.1 MAR – Nabycie akcji Emitenta

Postawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Treść raportu:
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 10.10.2016 r. otrzymał zawiadomienie złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR przez:

Grassalen Investments Limited jako podmiotu blisko związanego z pełniącym obowiązki zarządcze w Werth-Holz S.A.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Powiadomienie GRASSALEN

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Członek Zarządu
Renata Białek Członek Zarządu