Close

Raport bieżący 10/2017 z dnia 16 października 2017 r. – Akcje nowej emisji objęte przez Członka Zarządu Panią Renatę Białek

Wróć do listy
16.10.2017

Raport bieżący 10/2017 z dnia 16 października 2017 r.  – Akcje nowej emisji objęte przez Członka Zarządu Panią Renatę Białek

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, iż zgodnie z uchwałą 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Werth-Holz Spółki Akcyjnej z dnia 19 maja 2017 r. , Rada Nadzorcza Spółki zawarła umowę objęcia akcji nowej emisji z Panią Renatą Białek – Członkiem Zarządu Werth-Holz S.A. Na podstawie zawartej umowy Pani Renata Białek objęła 1.584.000 (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące) sztuk akcji serii E po cenie 0,10 zł za sztukę za łączną kwotę 158.400 zł. Spółka informuje, iż wymagany wkład pieniężny na pokrycie w/w akcji został w pełni opłacony.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Renata Białek Członek Zarządu