Close

Raport bieżący 10/2021 – Zawarcie transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym

Wróć do listy
18.11.2021

Raport bieżący 10/2021 – Zawarcie transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniach 16.11.2021 r. – 18.11.2021 r. Emitent zawarł z Santander Bank Polska S.A. 14 transakcji polegających na zabezpieczeniu przed ryzykiem kursowym przyszłych wpływów w Euro od zagranicznych klientów w łącznej kwocie 1.200.000 EUR (forwardy na sprzedaż EURO). Terminy rozliczenia transakcji przypadają na okres od stycznia 2022 do lipca 2022 roku. Zawarte transakcje stanowią zabezpieczenie części prognozowanej ekspozycji walutowej na 2022 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu