Close

Raport bieżący 16/2020 – Powiadomienie o transakcji nabycia akcji przez podmiot powiązany z członkiem zarządu Spółki

Wróć do listy
22.08.2020

Raport bieżący 16/2020 – Powiadomienie  o transakcji nabycia akcji przez podmiot powiązany z członkiem zarządu Spółki

Postawa prawna:
Art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 21 sierpnia 2020 r. od Grassalen Investments Limited (podmiotu powiązanego z członkiem zarządu Spółki) powiadomienia o objęciu akcji serii F nowej emisji prywatnej przez Grassalen Investments Limited.

Powiadomienie

 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Kamil Drewiecki Członek Zarządu