Close

Raport bieżący 19/2020 – Informacja o wypowiedzeniu umowy akcjonariuszy

Wróć do listy
19.10.2020

Raport bieżący 19/2020 – Informacja o wypowiedzeniu umowy akcjonariuszy

Postawa prawna: art 17 ust. 1 MAR informacje poufne

Treść raportu:
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 19.10.2020 r. otrzymał od Grassalen Investments Limited i Pana Jarosława Gniadka pismo informujące, że w dniu 13.10.2020 r. w/w akcjonariusze wypowiedzieli umowę akcjonariuszy (dalej zwana „Umową”), która została podpisana w dniu 06.10.2016 r. przez akcjonariuszy posiadających wówczas łącznie 90,85% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W rezultacie niniejsze wypowiedzenie prowadzi do wygaszenia Umowy niezwłocznie po wypowiedzeniu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Dariusz Olczykowski Członek Zarządu