Close

Raport bieżący 2/2010 – Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

Wróć do listy
28.10.2010

Raport bieżący 2/2010 z dnia 28 października 2010r.

Temat: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

Podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść Raportu:
Emitent informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację wystosowaną w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o dokonaniu przez członka Rady Nadzorczej Emitenta zakupu 6.663 akcji Emitenta po średniej cenie 0,77 zł w dniu 22 października 2010 roku w drodze transakcji sesyjnych.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
28.10.2010 Jarosław Gniadek Członek Zarządu
28.10.2010 Andreas Madej Członek Zarządu