Close

Raport bieżący 2/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. – przerwa w obradach

Wróć do listy
26.02.2015

Treść Raportu:
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 25 lutego 2015 roku podjęło uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach. Treść uchwał podjętych w dniu 25 lutego 2015 roku została przedstawiona w załączniku do niniejszego raportu.

Równocześnie Zarząd informuje, iż obrady zostaną wznowione w dniu 26 lutego 2015 roku o godzinie 14:30.

Uchwały podjęte dnia 25 lutego 2015 r.