Close

Raport bieżący 2/2018 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na ZWZA

Wróć do listy
29.03.2018

Raport bieżący 2/2018 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 marca 2018 r.

Postawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) przekazuje poniżej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 marca 2018 r. :

  1. Cantorelle Limited – 15.590.612 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 50,00% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i 29,53% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
  2. Grassalen Investments Limited – 12.723.764 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 40,81% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i 24,10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
  3. Jarosław Gniadek – 2.866.849 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 9,19% w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i 5,43% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Renata Białek Członek Zarządu