Close

Raport bieżący 21/2020 – Trzecie wezwanie do złożenia dokumentu akcji.

Wróć do listy
28.10.2020

Raport bieżący 21/2020 – Trzecie wezwanie do złożenia dokumentu akcji.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Treść raportu:
Spółka WERTH-HOLZ SA z siedzibą w Warszawie (dalej także „Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa do złożenia dokumentów akcji Werth-Holz SA w celu ich dematerializacji. Złożenie ww. dokumentów odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w siedzibie Spółki w Warszawie po uprzednim umówieniu się pod numerem telefonu (095) 749.22.30.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Dariusz Olczykowski Członek Zarządu