Close

Raport bieżący 22/2020 – Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Wróć do listy
10.11.2020

Raport bieżący 22/2020 – Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, iż w dniu 10.11.2020 Spółka otrzymała od Sovereign Capital S.A. zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki, których treść Emitent przekazuje w załączeniu.

 

Zawiadomienie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Dariusz Olczykowski Członek Zarządu