Close

Raport bieżący 3/2014 z dnia 07 kwietnia 2014r. – Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Werth-Holz S.A. w dniu 31 marca 2014 roku

Wróć do listy
07.04.2014

Raport bieżący 3/2014 z dnia 07 kwietnia 2014r.

Temat: Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Werth-Holz S.A. w dniu 31 marca 2014 roku 

Podstawa prawna:
art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5% okresowe

Treść Raportu:
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Werth-Holz S.A. w dniu 31 marca 2014 roku:
Sovereign Capital S.A. z siedzibą w Warszawie: 7.000.000 akcji stanowiących 100% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 13,26% ogólnej liczby głosów.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
07.04.2014 Jarosław Gniadek Członek Zarządu
07.04.2014 Andreas Madej Członek Zarządu