Close

Raport bieżący 3/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Werth-Holz S.A. w dniu 25 lutego 2015 roku

Wróć do listy
26.02.2015

Treść Raportu:
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Werth-Holz S.A. zwołanym na dzień 25 lutego 2015 roku.

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % na ZWZA